Designbloggen

20 % mer profitt takket være design

av Jan Frode Ugland | 02.09.2011 | Design, Kreativitet

Fortjenesten fra nye produkter øker med 20% dersom design spiller en viktig rolle i utviklingsfasen.


Dette har forskningsprogrammet ‘Effectiveness of Design’, som ble initiert av BNO, interesseorganisasjonen for designere i Nederland og utført av Erasmus University Rotterdam og Delft University of Technology, konkludert med. 400 ledere innen industri- og tjenestevirksomhet i Nederland deltok i undersøkelsen.

Tom Dorresteijn, styreleder i BNO og initativtaker til undersøkelsen kommenterer: “Vi har nå bevis på den kommersielle verdien av design gjennom uavhengig, akademisk forskning. Et sterkt fokus på design i næringslivet øker finansielle resultater og forsterker appellen til deres produkter. Denne undersøkelsen representerer et gjennombrudd for designforskning i Nederland. Design har vært gjenstand for mange studier, men en så direkte sammenheng mellom investering i design og kommersiell avkastning aldri før har blitt etablert”. Samtidig ser BNO-lederen forskningsrapporten som et første skritt på veien, ettersom området krever nærmere utdypning og supplerende forskning.

Studiets viktigste konklusjoner

De økonomiske resultatene fra et nytt produkt som har sterkt fokus på både opplevelsesdesign (som stimulerer sansene, inviterer selvutfoldelse og fremkaller følelser) og funksjonell design (med fokus på teknologi, funksjonalitet og ergonomi) er ca 20% høyere, i gjennomsnitt, enn resultatene av nye produkter med en gjennomsnittlig fokus for disse to designaspektene.
Et nytt produkt vil være mer vellykket hvis det er investert i design i utviklingsfasen, og hvis designere er involvert i utviklingen
Forskningen viser at det oppstår flere positive effekter av design dersom designerne har frihet til å undersøke ideer som faller utenfor omfanget av prosjektet.

Den innovative kvaliteten av design innen opplevelse og funksjonalitet har en positiv effekt på kvaliteten på et produkt.
Tett involvering av kunden (oppdragsgiver av prosjektet) har ingen positiv effekt på opplevelseskvaliteten til et nytt produkt. En mulig forklaring er at designere fokuserer mer på innovasjon, mens oppdragsgiver fokuserer mer på produktets egenskaper og funksjonalitet som denne er kjent med.

Involvering av designere i utviklingen av en bedrifts nettside eller bedriftens visuelle identitet forsterker selskapets image i områder som samfunnsansvar, emosjonell appell, økonomisk suksess og god arbeidsgiverpraksis.

Design også effektivt i Norge

En undersøkelse som ble gjennomført i fjor av Norsk Designråd og Synnovate som en del av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) viser tilsvarende resultater: I studiet Design Diagnose, ble det påvist at design er en viktig driver i utviklingen til de økonomisk sett mest vellykkede bedriftene i Norge.
Ikke bare har design ført til økt omsetning, markedsandel og konkurransedyktighet, men bedrifter med fokus på design er dobbelt så innovative sammenliknet med andre.

Fakta om den nederlandske undersøkelsen

Forskerteamet bestod av prosjektleder professor Jan van den Ende, Dr. Marina Candi og en rekke forskningsassistenter ved Rotterdam School of Management (Erasmus University), og dr. Gerda Gemser ved Faculty of Industrial Design (Delft University of Technology).

Kilde: Norsk Designråd

^