Designbloggen

Årsrapporter – mer enn bare tall

av Stig Arild Berntzen | 31.08.2011 | Design

Man bør tenke på årsrapporten som en del av en større design- og kommunikasjonsstrategi.


Hvem snakker du til med årsrapporten?
Aksjonærer og eiere forventer informasjon om resultater og hvilken vei som er staket ut videre. De ansatte vil vite hva ledelsen legger vekt på og hva det betyr for den enkelte. Jobbsøkere må legge merke til deg og få et inntrykk av hva slags selskap de eventuelt skal bli en del av. Journalister og myndigheter må få et best mulig grunnlag for å danne meninger og sette rammer. Publikum ellers må få et tydelig og sannferdig bilde av virksomheten og enkelt kunne få tak i den informasjonen de er ute etter.

Leserens tiltro til årsrapporter er svært høy, og kommunikasjon gjennom denne kanalen kan derfor være veldig effektivt.

Finn det som er mest interessant og spennende med bedriften din og presenter det både på formell og uformell måte. Fortell litt om hverdagen, gjør bruk av analyser, risikofaktorer og fremtidsutsikter. Og siden man vanligvis bruker mye ressurser på årsrapporten, er det en fordel at man kan tenke gjenbruk av innholdet mot andre bruksområder som f.eks. brosjyrer, plakater, rollups, annonser, flyvesedler og nettsider.

Med fokus på strategi, innhold, målgrupper, lesbarhet og muligheter for flerbruk av innhold og design, blir årsrapporten mer en enn finansiell rapportering. Funksjonell og gjennomtenkt design sammen med fokus på brukervennlighet, navigasjon og struktur, kan fort gjøre rapporten til et oppslagsverk som kan brukes på flere måter.

DIGITAL ELLER PAPIR?

Årsrapporter er i ferd med å bli flyttet over fra papir til nett. Norske børsnoterte virksomheter kan fra regnskapsåret 2009 distribuere årsrapporten elektronisk til aksjonærene, gitt at de har vedtekstsfestet dette gjennom generalforsamlingen. Virksomheten er imidlertid pålagt å sende papirversjoner til alle som ønsker det.

Valget om man skal lage en digital eller papirtrykt versjon av årsrapporten bør styres av hvilke kanaler du når din målgruppe best. Det er viktig å tenke grundig gjennom dette før man tar avgjørelsen og ofte er det fornuftig å tenkte både og.

Nettsider og digital publisering har store muligheter i forhold til formidling, opplevelse, søkbarhet og interaksjon i forhold til innhold. Også når det gjelder rask distribusjon, hyppig kopiering/videreformidling, fordypningsmuligheter og plassproblemer har også digitale versjoner sin fordel.

Velger man en digital løsningen, kan man også vurdere mobilversjoner av rapporten. Mulighetene er mange.

VÅR ARBEIDSPROSESS

Tress Design har i mange år utarbeidet årsrapporter til en rekke ulike bedrifter og selskaper. Hvert nye prosjekt stimulerer til ny tankegang – vi har bred erfaring med ulike typer årsrapporter.

Før vår prosess starter er det en del ting som må avklares. Formålet med dette er å gi oppgaven et tydelig rammeverk og sammen bli enige om årsrapportens hovedmål. Vi er opptatt av en strukturert prosess bygget på tett samarbeid. Arbeidet deles inn i ulike faser, og noen av de viktigste fasene er:

Gjennomgang fjorårets rapport
En naturlig start kan være å gå gjennom fjorårets årsrapport. Hvilke erfaringer har vi? Slike erfaringer kan gå på både form, innhold og prosess, og er naturlig nok helt uavhengig av hvilket byrå som laget rapporten.

Brief fra kunde
Ved oppstart vil vi være rådgivende i forhold til briefing. På denne måten har vi mulighet for å samarbeide effektivt fra første stund, og bli enige om innhold på følgende punkter:

Hva vil vi fortelle? Det kan være en historie, et gjennomgående tema, et sterkt fokus på nyheter eller eksempelvis en posisjonering i forholdet til nye markeder/investorer. Se på mulighetene for å styrke merkevaren din.

Hvordan skal vi fortelle dette? Vi kan gjøre dette med ulike virkemidler og tilslutt en papirkvalitet og innpakning som ytterligere forsterker budskapet. Alt dette er det viktig å ha noen tanker om på forhånd.

^